Bel direct: 06 46 390 513
tilhouding evente ergonomie

Fysieke belasting

fysieke belasting

De mens is niet gemaakt om stil te zitten. Hij moet bewegen en zijn lichaam gebruiken. Te weinig bewegen is niet gezond, te veel ook niet.
Lichamelijke klachten kunnen bijvoorbeeld optreden bij werken in een ongunstige houding, of als er veel fysieke kracht geleverd moet worden en er onvoldoende herstelmogelijkheden zijn.
Aandacht voor de juiste werkomgeving, voor de juiste maat, voorkomt klachten. Een goede balans tussen fysieke belasting en belastbaarheid is essentieel.

Wat Evente Ergonomie voor u doet:

Ergonomisch werkplekadvies

Wanneer de fysieke belasting van een functie te hoog of te eenzijdig is kunnen lichamelijk klachten ontstaan. Middels het uitvoeren van een ergonomisch onderzoek beoordelen wij de fysieke belasting van de medewerkers. Wij adviseren u over:
  • ergonomisch goede werkplekken;
  • geschikte gereedschappen en hulpmiddelen;
  • het afstemmen van werktaken op de medewerker.
Dit advies kan zich richten op het gehele bedrijf, een afdeling of op één medewerker. Het ergonomisch onderzoek kan ook dienst doen als nadere inventarisatie Fysieke Belasting in het kader van de RI&E.

Functie- en werkplekanalyse

Voor een duurzame inzetbaarheid analyseren en beoordelen wij, op detailniveau, de functies en werkplekken binnen uw bedrijf. De fysieke en mentale belasting van iedere functie komt hierin duidelijk naar voren. Wij rapporteren dit in een stoplichtmodel, zodat de zwaarte van iedere functie in één oogopslag zichtbaar is. Wij geven advies voor aanpassing van werkplekken en functies én voor gebruik van hulpmiddelen en gereedschappen. Zodoende kunnen ook oudere medewerkers en medewerkers met klachten hun werk gezond blijven uitvoeren.

Training Gezond aan het Werk (tiltraining)

De training is er op gericht om blessures en verzuim te voorkomen en sluit nauw aan bij het dagelijkse werk. Wij trainen uw medewerkers om zichzelf een gezonde werkhouding eigen te maken. Bewustwording en gedragsverandering staan hierbij centraal.

Opleiding Coach Fysieke Belasting

De opleiding ‘Coach Fysieke Belasting’ leidt de deelnemers op tot ergocoach. Zij leren hun collega’s te adviseren over een gezonde werkhouding. Ook leren zij werkplekken te beoordelen en aan te passen. Deze opleiding geven wij in-company, dichtbij de werkplek.

Lees meer

Voorlichting en instructies Gezond achter het stuur

Deze voorlichting is bedoeld voor vrachtwagenchauffeurs, monteurs en buitendienstmedewerkers die veel tijd in de auto doorbrengen. De medewerkers worden voorgelicht over het instellen van de autostoel, spiegels en airconditioning én over gezond en veilig rijgedrag. Na afloop worden ze individueel geïnstrueerd in hun auto.

Beleid voor Fysieke Belasting

Wanneer medewerkers te maken hebben met fysiek belastende werkzaamheden zal een gestructureerd beleid veel klachten voorkomen. Wij helpen u met het opstellen van beleid voor Fysieke Belasting aan de hand van een verbeteringscyclus met de stappen: Willen - Weten - Wegen - Werken - Waken.

Individuele coaching

Wij coachen uw medewerker individueel op zijn werkplek. In enkele korte sessies wordt een gezonde werkhouding en –beweging aangeleerd. Uiteindelijk wordt een gedragsverandering bewerkstelligd.

Cursus: Meten van Fysieke belasting

In deze cursus van twee dagdelen leert u hoe u zelf de fysieke belasting van een functie en een werkplek kunt bepalen. U krijgt inzicht in en gaat oefenen met diverse onderzoeksmethoden waarmee u verschillende vormen van fysieke belasting kunt beoordelen. Deze cursus geven wij in-company.

module logo

Zorgt ervoor dat mensen gezond en efficiënt kunnen werken,

Dit doen wij door ergonomisch advies te geven over het ontwerpen en optimaliseren van functies en werkomgevingen.

Contact

Evente Ergonomie

Van Hogendorpstraat 13
4191 HE Geldermalsen

info@evente.nl

06 46 390 513